ALR_2

AL/R силов кабел за въздушно окачване 0.6/1kV

 Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном.напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално … Продължи →


Страница 1 от 11