ШКГД

ШКГД (H01N2-D)

Шлангов кабел за електродъгово заваряване, използван за свързване на електроди в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване за работни напрежения до 100 V.


шкпт

ШКПТ (H07RN-F)

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.  


шкпт

ШКПЛ (H05RR-F)

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V, за ниски и … Продължи →


Страница 1 от 11