Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

AL/R силов кабел за въздушно окачване 0.6/1kV

Силовите кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) за въздушно окачване са предназначени за електрически инсталации в променливотокови мрежи за ном.напрежение Uo/U 0.6/1 kV или в постояннотокови мрежи с максимално напрежение спрямо земя 0.9 кV.
Кабелите с носещ нулев проводник изграждат мрежи в градски и селски зони, а кабелите самоносещ тип изграждат разклонителите мрежи в тези зони.
Кабелите за въздушно окачване може да се използуват в различни видове инсталации: по фасади свободно висящи; между стълбове; по фасади неподвижно фиксирани; към дървета и мачти. Допуска се пресичане на горски площи без изсичане и поддържане на просеки.
    -При кабелите с носещо нулево жило целият сноп се окачва и носи от носещия проводник, който е от алуминиева сплав.
    – При самоносещите конструкции окачването и носенето на целия сноп се осъществява от фазните изолирани проводници.
В сноповете мoже да бъдат включени един или два допълнителни проводника за обществено осветление и контролна двойка.