Апаратура ниско напрежение LS

ls

Автоматични прекъсвачи серия BKN до 63A.

Автоматични прекъсвачи серия BKH до 125A.

Автоматични прекъсвачи серия GBN до 1600A

Дефектнотокови защити серия RKN.

Контактори серия GMC, MC.

Захранващи гребени 1Р, 3Р.

 

Свали каталог прекъсвачи: pdf

Свали каталог контактори: pdf

Categories: LS

Comments are closed.